Chat with us, powered by LiveChat

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1. ALICI BİLGİLERİ:   BU KISIM SİPARİŞ FORMUNDAN ÇEKİLECEK
Adı: Ahmet Can Özkan
Adresi: Özkan Arzuhal Emlak Bürosu İstiklal Mahallesi Atatürk CaddesiErkan Pasajı Z-4
Telefon: +90 – – 5326723291
Teslim alabilecek 2. Kişi:

2.SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : Eser Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi : Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No:9/52 Çukurambar/Ankara

Telefon : (312) 287 73 00
Fax : (312) 284 36 07
Web adresi : www.uzaynet.com.tr
e-mail : destek@esertelekom.com

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait olan www.uzaynet.com.tr adresindeki internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Vergiler dahil Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.uzaynet.com.tr adresinden kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Sipariş oluşturulduktan sonra siparişleriniz altında bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

BU KISIM SİPARİŞ FORMUNDAN ÇEKİLECEK

Ürün kodu
ve adı
Adet Kdv Hariç
birim fiyat
Kdv Hariç
birim indirim
Kdv oranı Kdv dahil
toplam tutar
Bebetto Kız Golf Tulum Kelebek Rüyası Lacivert 1 28,24 TL -0,00 TL %8 30,50 TL
Kargo 1 6,77 TL -0,00 TL %18 7,99 TL

Genel Toplam :

38,49 TL

Ödeme Şekli ve Planı: iGaranti uygulaması üzerinden Garanti Bankası kredi kartı ile 1 ay * 38,49 TL aylık ödeme.
Alınan Vade Farkı : 0,00 TL
Vade farkı hesabında kullanılan faiz oranı : %0
Teslimat Adresi: Özkan Arzuhal Emlak Bürosu İstiklal Mahallesi Atatürk CaddesiErkan Pasajı Z-4
Teslim Edilecek Kişiler:

1.Ahmet Can Özkan
2.
Fatura Adresi: Özkan Arzuhal Emlak Bürosu İstiklal Mahallesi Atatürk CaddesiErkan Pasajı Z-4

Kargo bedeli, yalnızca siparişteki tüm ürünlerin cayma hakkı kullanılarak veya sair nedenlerle iadesi durumunda tarafınıza geri ödenecektir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, www.uzaynet.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki yukarıda kimlik bilgileri verilen kişi/kişilere teslim edilir.
4.3 Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kişilerin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.
4.6 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin www.uzaynet.com.tr sitesinde ALICI sipariş oluştururken internet üzerinden sanal ortamda ALICI tarafından kabul edilmiş olması, e-mail ile SATICI tarafından ALICI’ya gönderilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kartın ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (Üç) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.8 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri ödenir.
4.9 ALICI’nın kart ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın 10 (on) günlük sürede bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. SATICI’NIN 10 günlük sürede bankaya ödeme yapmış olmasına rağmen, bankanın iade süresinin uzatmasından SATICI sorumlu değildir.
4.10 Üyenin, Uzaynet kampanyalarının, Uzaynet’nun satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Uzaynet’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Uzaynet’nun kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Uzaynet tarafından tespit edilmesi durumunda, Uzaynet’in kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

4.11 Alıcının satın almış olduğu ürünün garanti belgesi ile satımı zorunlu olan ürünlerden olması halinde, alıcı ürününün kutusunun uzaynet tarafından açılıp garanti belgesinin uzaynet tarafından imzalanmasını peşinen kabul eder.

MADDE 5 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (Yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı olacaktır. (31.Mart.2009 tarihinde geçerli olan bu oran %10.50’dir, ve TCMB tarafından değiştirilebilir.)

MADDE 6- CAYMA HAKKI

Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde;
a) ALICI’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) Fatura üzerinde yer alan iade ile ilgili kısımlar tüketici tarafından doldurulması zorunludur.
c) 14 (On Dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise, verilen hediye de ALICI tarafından iade edilecektir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE iade edilir. Alıcı’nın ücret ödemeden gönderim yapabilmesi için gönderim öncesinde SATICI’nın web sitesinde sipariş durumu bölümündeki iade süreçleri tamamlayarak, iade süreci sırasında kendisine bildirilen kargo firmasına ait gönderim numarasını alması gerekmektedir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

Cayma Hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Madde 7 : UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olur ise, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumda, ürün bedeli 1.272,19 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını; ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine; Ürün bedeli 1.272,19 TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabilecektir. 01/08/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.321,17 TL’dir.

SATICI

Eser Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ALICI

Ahmet Can Özkan
TARİH
08/05/2014

konnect     yetkili     uzaynet